WIE ZIJN WIJ!

De Werkmeester is een erkende jobcoach-organisatie. Ons doel is helder: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden in hun zoektocht naar werk. Dit doen we met trajecten op maat. Onze coaching en begeleiding is niet in groepsverband, maar individueel. Zo halen we het beste uit elke kandidaat.

 

De Werkmeester werkt vanuit de gedachte “iedereen doet mee”. Alle mensen maken volwaardig deel uit van de samenleving en participeren naar vermogen. Meedoen is de norm, werken het middel en waar mogelijk het doel! Wij bieden activering en begeleiding  naar en op de werkvloer aan voor mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben ons bewezen in het werken met kandidaten met complexe problematiek en hebben, gebaseerd op principes uit de operante conditionering, onze eigen meesterlijke methodiek ontwikkeld.

De Werkmeester-werkwijze

 

Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk. We kijken gericht wat een kandidaat nodig heeft op het gebied van persoonlijke en werkgerelateerde vaardigheden, welke belemmeringen er spelen en wat voor werk bij iemand past. 

 

Onze coaching stopt niet bij de theorie. Wij vinden juist de de praktische coaching  belangrijk. Daarom bieden we ook actieve jobcoaching op de werkvloer en houden we goed contact met werkgevers. Hierdoor leren de kandidaten om de theorie om te zetten naar de praktijk.

 

Onze doelgroep bestaat uit kandidaten vallend onder de categorie:

  • Statushouders

  • Participatiekandidaten

  • Wajong (doelgroep LVB / A.S.S / psychisch en/of psychiatrisch stoornissen merendeel in combinatie met gedragsproblematiek)

 

Voor onze kandidaten bieden we verschillende trajecten aan. Ons streven is altijd dat de kandidaten weer duurzaam aan het werk kunnen. Dit doen we onder andere met (een combinatie van) jobcoaching en re-ïntegratietrajecten. 

 

De Werkmeester is een landelijke speler maar vooral sterk in kennis van de lokale arbeidsmarkt. We hebben hierdoor een groot netwerk bij werkgevers, gemeenten en UWV. Zo is de toegang tot kandidaten laagdrempelig en hebben we veel plaatsingsmogelijkheden.

contact-box.png